Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U šest videa naučit ćete kako se određuju vrijednosti trigonometrijskih funkcija (sinusa, kosinusa, tangensa i kotangensa) na nekoliko načina (pomoću kalkulatora i tablice). Također ćete se upoznati i s arkus funkcijama (arkus sinus, arkus kosinus, arkus tangens i arkus kotangens).
Podijeli