Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 14:17

7.razred | Matematika

Obrnuta proporcionalnost

Više o gradivu:

Ukazat ćemo na razliku proporcionalnih i obrnuto proporcionalnih veličina i primjenu obrnute proporcionalnosti u svakodnevnom životu.
Podijeli