Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 12:23

6.razred | Matematika

Množenje razlomaka

promo

Više o gradivu:

Obradit ćemo množenje razlomaka prirodnim brojem i razlomkom. Naučit ćete osnovna svojstva množenja razlomaka. Riješit ćete nekoliko zadataka zadanih riječima.
Podijeli