Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 10:30

6.razred | Matematika

Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva

Više o gradivu:

Prisjetit ćemo se kako smo množili i dijelili cijele brojeve, pa ćemo se upoznati s množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva, zadanih u obliku razlomka i u decimalnom zapisu.
Podijeli