Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 08:02

7.razred | Matematika

Mnogokuti

promo

Više o gradivu:

Upoznat ćete se s pojmom mnogokut. Naučit ćete razliku između konveksnog i nekonveksnog mnogokuta, kako odrediti broj dijagonala i zbroj veličina unutarnjih i vanjskih kutova mnogokuta.
Podijeli