Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 15:20

7.razred | Matematika

Metoda suprotnih koeficijenata

Više o gradivu:

Ponovit ćemo što je sustav linearnih jednadžbi i naučiti ga rješavati metodom suprotnih koeficijenata. Pokazat ćemo kako se po Vedskoj matematici rješavaju sustavi linearnih jednadžbi.
Podijeli