Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U četiri videa naučit ćete što je linearna funkcija, kako se određuje, što je njen graf i kako ga nacrtati. Naučit ćete i što je nultočka linearne funkcije te što predstavljaju koeficijent smjera i odsječak na osi ordinata.
Podijeli