Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 09:48

8.razred | Matematika

Kvadriranje racionalnih brojeva. Kvadriranje umnoška i količnika

promo

Više o gradivu:

Naučit ćemo: kako kvadrirati racionalne brojeve, osnovna svojstva kvadriranja, kako kvadrirati brojeve pomoću kalkulatora, kvadriranje umnoška i kvadriranje količnika racionalnih brojeva.
Podijeli