Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 10:31

8.razred | Matematika

Kvadratna jednadžba

Više o gradivu:

Ponovit ćemo pojmove: kvadriranje i korjenovanje i naučiti što je kvadratna jednadžba i kako odrediti njena rješenja.
Podijeli