Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 04:27

6.razred | Matematika

Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca. Kutovi s usporednim i okomitim kracima

Više o gradivu:

Naučit ćemo što su sukuti i vršni kutovi, što su kutovi uz presječnicu te kako izračunati mjeru kutova s usporednim i okomitim kracima.
Podijeli