Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U tri videa ponovit ćete što su: kut, mjera kuta i glavna mjera kuta te kako se računa. Uvest ćemo i definiciju orijentiranog kuta i naučit ćete što je pozitivni smjer, a što negativni smjer. Upoznat ćete se i s funkcijom najveći cjelobrojni dio.
Podijeli