Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 05:40

8.razred | Matematika

Kugla, oplošje i obujam

Više o gradivu:

Definirat ćemo sferu i kuglu te naučiti izračunavati oplošje i obujam kugle. Pokazat ćemo i definirati glavni presjek kugle.
Podijeli