Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 04:44

2.srednje | Matematika

Konveksni skupovi, poluprostori i poliedri (2S2P)

promo

Više o gradivu:

U jednom videu naučit ćete kada za skup točaka u ravnini ili prostoru kažemo da je konveksan. Skup S je konveksan ako za svake dvije svoje točke sadrži i njihovu spojnicu. Naučit ćete što je konveksni mnogokut, što je poluravnina, poluprostor i konveksni poliedar.
Podijeli