Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U sedam videa naučit ćete što je kompleksna ravnina (Gaussova ravnina) i kako se u njoj prikazuju kompleksni brojevi. Također ćete saznati kako se računa modul (apsolutna vrijednost) kompleksnog broja i što je njegova geometrijska interpretacija.
Podijeli