Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 15:40

7.razred | Matematika

Jednostavni kamatni račun

promo

Više o gradivu:

Naučit ćete što je kamata, kamatna stopa i glavnica. Pokazat ćemo kako primijeniti formulu jednostavnog kamatnog računa i njenu primjenu na primjere iz svakodnevnog života.
Podijeli