Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U pet videa naučit ćete kako koristiti jednostavni dekurzivni kamatni račun da biste izračunali kamatu za određenu uloženu svotu. Naučit ćete kada se u praksi upotrebljava jednostavni dekurzivni obračun te kako koristiti dnevni obračun kamate po njemačkoj, francuskoj i engleskoj metodi.
Podijeli