Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži
promo

Više o gradivu:

U šest videa naučit ćete što je hiperbola, kako se skicira i kako glasi jednadžba hiperbole. Pokazat ćemo i usporedbu hiperbole i elipse. Naučit ćete što su žarišta (fokusi) hiperbole, radijus-vektori, poluosi, tjemena, linearni ekscentricitet i numerički ekscentricitet hiperbole.
Podijeli