Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

Graf funkcije tangens naziva se tangensoida, a funkcije kotangens kotangensoida. U četiri videa naučit ćete kako grafički prikazati funkcije tangens i kotangens, zadane u obliku f(x)=c*tg(ωx+φ) i f(x)=c*ctg(ωx+φ) te kako im odrediti period i pomak.
Podijeli