Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 18:04

7.razred | Matematika

Graf i tok linearne funkcije

promo

Više o gradivu:

Naučit ćete nacrtati graf linearne funkcije te odrediti pomoću koeficijenta smjera je li zadana funkcija rastuća ili padajuća. Također ćete naučiti kako odrediti nultočku funkcije.
Podijeli