Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U četiri videa naučit ćete da je eksponencijalna funkcija oblika f(x)=ax i zašto se definira samo za pozitivne realne brojeve a, osim za a=1. Naučit ćete crtati grafove eksponencijalnih funkcija u ovisnosti o vrijednosti parametra a, kao i neke primjene u procjeni životnog vijeka muškarca i žene.
Podijeli