Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U osam videa ponovit ćete što je eksplicitni, a što implicitni oblik jednadžbe pravca i kako se prebacuju iz jednog u drugi oblik. Ponovit ćete kako odrediti jednadžbu pravca ako su zadane 2 točke ili 1 točka i koeficijent smjera. Naučit ćete da je koeficijent smjera tangens kuta kojeg pravac zatvara s pozitivnim dijelom osi apscisa i kako se računa eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca.
Podijeli