Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 11:01

6.razred | Matematika

Dijeljenje razlomaka

Više o gradivu:

Naučit ćete što su recipročni brojevi, kako dijeliti razlomak prirodnim brojem i kako dijeliti razlomak razlomkom. Dat ćemo odgovor na pitanje: može li se dijeljenjem dvaju razlomaka dobiti veći broj od djeljenika.
Podijeli