Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 12:33

7.razred | Matematika

Dijeljenje dužine na jednake dijelove

promo

Više o gradivu:

Naučit ćete kako podijeliti dužinu na jednake dijelove i kako grafičko odrediti umnožak i količnik dvaju brojeva. Upoznat ćete se s Talesovim poučkom.
Podijeli