Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U 10 videa naučit ćete što je derivacija funkcije, kako derivirati funkciju po definiciji, te kako odrediti deriviraciju funkcije koristeći pravila. Riješit ćemo nekoliko primjera za derivaciju zbroja, razlike, umnoška i kvocijenta (razlomka).
Podijeli