Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 09:51

8.razred | Matematika

Centralna simetrija

Više o gradivu:

Upoznat ćete se s centralnom simetrijom i njenim svojstvima. Naučit ćete kako naći centralnosimetričnu sliku točke, dužine, pravca, trokuta, trapeza, kružnice i raznih drugih likova. Pokazat ćemo vam kako uočiti koji je lik centralnosimetričan.
Podijeli